Śląskie Wesołe Miasteczko będzie miało słowackiego inwestora

Firma Tatry Mountain Resorts, zainwestuje w Wesołe Miasteczko 117 mln złotych

Zespół ekspertów kancelarii Sadkowski i Wspólnicy doradzał spółce WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN.JERZEGO ZIETKA S.A. z siedzibą w Chorzowie przy negocjacjach umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 14.04.2015 z inwestorem słowackim spółką Tatry Mountain Resorts, a.s. dotyczącej Śląskiego Wesołego Miasteczka. Kancelaria została zaangażowana przez spółkę na ostatnim etapie negocjacji w ciągu którego wynegocjowano istotne zmiany do dokumentów transakcyjnych zabezpieczające interesy spółki. Zobowiązania inwestycyjne TMR opiewają na kwotę 117 mln zł.

Projektem kierowali mec. Czesław Sadkowski Partner Kancelarii oraz mec. Mariusz Kowolik, Dyrektor Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego a w składzie zespołu doradzającego Klientowi była również pani Katarzyna Samburska.