Lorem ipsum

Poszukując efektywnego sposobu na wypłatę wynagrodzenia (premii) osobom zarządzającym spółki sięgają często po instrumenty opcyjne w tym tzw. wirtualne akcje (tj. prawa, które nie są akcjami w rozumieniu kodeksu spółek handlowych i nie reprezentują żadnych praw korporacyjnych). Pomysł na takie rozwiązania bierze się stąd, że dają one szanse na przypisanie uzyskanych środków pieniężnych do innego źródła przychodów niż środki otrzymane np. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu czy z kontraktu menedżerskiego.

Dowiedz się więcej na: Sadkowski.BIZ