Kary dla przedsiębiorców za brak informacji o cenach i powodach ich obniżenia

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyjaśnienia, w których wskazuje na jakich zasadach ustalane są wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 915, dalej jako: „Ustawa”). Jak wynika z przepisów powołanej Ustawy, maksymalna kara nałożona na przedsiębiorcę może wynosić nawet 20 tysięcy złotych.

Dowiedz się więcej na: MiedzyParagrafami.pl