Fundacja prywatna na Malcie

Informacje dotyczące określonych jurysdykcji ujęte na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy, nie stanowią kompleksowej informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych danej jurysdykcji. Wykorzystanie opisywanych regulacji jest możliwe jedynie po dokonaniu analizy ich zastosowania w konkretnym przypadku.